Douane in Italie

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd

Op deze pagina worden de geldende wetten met betrekking tot import en Export  van goederen en valuta uitgelegd voor EU- en niet-EU-toeristen die van en naar de Europese Unie reizen.

Reizen binnen de Europese Unie 
Er zijn geen kwantitatieve beperkingen met betrekking tot wat wordt gekocht of vervoerd binnen de EU voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van sommige categorieën waarbij de vastgestelde maximale hoeveelheid niet mag worden overschreden. Het zijn:

  • Tabaksproducten : 800 sigaretten, 400 cigarillo’s, 200 sigaren  of  1 kg rooktabak;
  • Alcohol en alcoholische dranken: 10 liter alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22%, 20 liter alcoholische dranken van minder dan 22%, 90 liter wijn (waarvan 60 liter mousserende wijn kan zijn) en 110 liter bier.

Reizen van / naar niet-EU-landen
Vanaf 1 december 2008 kunnen reizigers die uit een niet-EU-land komen producten en consumptiegoederen in hun persoonlijke bagage meenemen zonder de douaneformaliteiten te vervullen, op voorwaarde dat de waarde niet hoger is dan € 300 per reiziger. 

Dit bedrag wordt verhoogd tot € 430 voor reizen per vliegtuig of over zee en op voorwaarde dat er geen commercieel gebruik is gepland.

Voor reizigers jonger dan 15 jaar is de maximale toegestane waarde € 150 op alle vervoer.

Voor de onderstaande categorieën zijn de volgende maximale hoeveelheden toegestaan:

  • Tabaksproducten: 200 sigaretten, 100 cigarillo’s (maximaal 3 gram elk), 50 sigaren of 250 gram rooktabak;
  • Alcohol en alcoholische dranken:  1 liter alcohol of alcoholhoudende dranken met een sterkte  van meer dan 22% of van voor consumptie geschikte alcoholische dranken met een sterkte  van meer dan 80%; of  2 liter alcohol en alcoholische dranken van minder dan 22%.

Export
Er bestaat geen waardelimiet voor aankopen. 

Landen van bestemming kunnen echter beperkingen opleggen bij de invoer van dergelijke aankopen. U kunt het beste voor vertrek contact opnemen met de ambassade van het bestemmingsland.

Consumptiegoederen die in Italië zijn gekocht door niet-EU-toeristen
Reizigers die woonachtig zijn of wonen buiten de Europese Unie, kunnen  terugbetaling krijgen van de btw die is  inbegrepen in de prijs van in Italië gekochte goederen. 

Voorwaarden:

  • de totale waarde van de gekochte goederen moet hoger zijn dan € 154,94 (inclusief btw);
  • de goederen zijn bedoeld voor persoonlijk of familie gebruik en worden vervoerd in persoonlijke bagage;
  • de aankoop moet worden bevestigd door een factuur met de beschrijving van de goederen, de persoonlijke gegevens van de reiziger en de gegevens van zijn paspoort of van een gelijkwaardig document;
  • de goederen moeten het EU-grondgebied verlaten binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf het einde van de maand waarin het product is gekocht;
  • de goederen en de desbetreffende factuur moeten worden getoond bij de douanekantoren waar het EU-grondgebied verlaten wordt om een stempel te verkrijgen waaruit blijkt dat de goederen het EU-grondgebied daadwerkelijk hebben verlaten;
  • de aldus gestempelde factuur moet binnen vier maanden na het einde van de maand waarin de goederen zijn gekocht aan de Italiaanse verkoper worden geretourneerd.

Om terugbetaling of vrijstelling van btw te verkrijgen, moeten de gekochte goederen altijd worden getoond bij het douanekantoor.

Handel in  cultureel erfgoed.
Toeristen die schilderijen, beeldhouwwerken of antiquiteiten kopen, oid. Hebben het recht om van de verkoper de documentatie te ontvangen die hun “authenticiteit of tenminste de waarschijnlijke bron en herkomst” aantoont (l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza ).
Niet alle cultureel erfgoed kan worden verhandeld of geëxporteerd.
Voor werken die minder dan 50 jaar oud zijn of werken van levende kunstenaars, moet de toerist zelfcertificering overleggen aan het exportkantoor waarin staat dat het culturele goed minder dan 50 jaar oud is of is gemaakt door een levende kunstenaar. De certificering moet twee foto’s bevatten van het item in kwestie, samen met een kopie van het identificatiedocument van de koper.

Voor werken die  meer dan 50 jaar oud zijnmoet de koper het cultureel erfgoed aan het exportkantoor voorleggen om een ​​certificaat van vrije circulatie te verkrijgen (als de verkoper dit nog niet heeft aangevraagd). De tijd die nodig is om het te verkrijgen, varieert van minimaal 15 tot maximaal 40 dagen. Het is belangrijk om te weten dat het certificaat voor vrije verspreiding geen recht is en daarom kan worden geweigerd als het exportkantoor van mening is dat de uitvoer schade heeft aan het Italiaanse nationale culturele erfgoed.

Valutatransfers
Er is geen verklaring vereist voor persoonlijk vervoer van valuta of verhandelbare instrumenten met een waarde tot € 10.000. Voor bedragen van meer dan € 10.000, is een geschikt douaneverklaringsformulier te vinden op de Italiaanse Website van het douaneagentschap . 

Download de volledig ingevulde aangifte die je hebt ingediend, en neem deze mee bij het betreden of verlaten van het Italiaanse grondgebied.