Bevolking

Thema’s > Bevolking

Genetisch onderzoek heeft aangetoond dat de Italianen hoofdzakelijk afstammen van vier voor-Romeinse volken: de Grieken, de Liguriërs, de Osco-Piceniërs en de Etrusken.

Bevolkingsaantal

57,84 miljoen inwoners (januari 2004)

Bevolkingsgroei

0,02 procent per jaar

Taal

Italiaans

Religie

rooms-katholiek

Op 1 januari 2004 telde Italië 57,888 miljoen inwoners. Op een oppervlakte van 301.000 km2 betekent dit een bevolkingsdichtheid van 192 inwoners per km2. Het dichtstbevolkt is de regione Campania met een gemiddelde van 421 inwoners per km2. Andere dichtbevolkte regioni zijn Lombardia (382 inwoners per km2), Lazio (299) en Liguria (249). Het dunstbevolkt is Valle d’Aosta (37 inwoners per km2). Andere dunbevolkte regioni zijn Basilicata (60) en Sardegna (68).

Groei van de bevolking
In Italië is het sterftecijfer sinds een aantal jaren hoger dan het geboortecijfer. Het geboortecijfer is nu een van de laagste in de wereld. In 2003 bedroeg de natuurlijke bevolkingsgroei -42.405 personen. Daarentegen groeide in 2003 de bevolking door immigratie met 440.199 personen. Dit scenario zal de komende jaren ongewijzigd blijven. De meeste immigranten komen uit de landen in Oost-Europa en de Balkan, vooral uit Albanië en Roemenië. Verder komt een forse hoeveelheid immigranten uit Marokko en Tunesië. Ook zijn veel immigranten afkomstig uit Aziatische landen, vooral China en Sri Lanka. Sinds het einde van de burgeroorlog in Kosovo is het aantal immigranten uit deze regio afgenomen. Eind 2001 hadden zich ruim 1.460.500 personen met buitenlandse nationaliteit in Italië gevestigd. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van het ISTAT van 2001. Van deze groep hadden 902.000 personen (61,8 procent) zich gevestigd in het noorden. Midden-Italië is met ruim 365.000 burgers van buitenlandse komaf (25 procent) duidelijk minder populair dan het noorden. In de Mezzogiorno hadden zich slechts 192.000 buitenlanders (13,2 procent) gevestigd.

Gebied/land van herkomst (Istat 2005) Aantal Europese unie 206.649 Overig Oost-Europa (voornamelijk Albanië en Roemenië) 903.132 Overig Europa 12.495 Afrika (voornamelijk Marokko, Tunesië en Senegal) 641.755 Azië (voornamelijk China en de Filippijnen) 405.027 Noord-Amerika 16.521 Zuid-Amerika (voornamelijk Ecuador en Peru) 213.522 Oceanië 2.460 Totaal 2.402.157 Bron: ISTAT

Bevolkingsopbouw (schatting per 1 januari 2004)

Leeftijdsgroep

Aantal personen

Aandeel van totale bevolking
(procent)

0-14 jaar

8.278.019

14,3

15-64 jaar

38.669.348

66,8

> 65 jaar

10.940.878

18,9

Bron: Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
De vergrijzing van de Italiaanse bevolking zet verder door, blijkt uit de laatste statistieken. In 2005 bedroeg het vruchtbaarheidscijfer slechts 1,33, ver beneden het vervangingscijfer van bijna 3. Italië heeft daarmee een van de laagste geboortecijfers van Europa. Het zal de komende decennia met een grote bevolkingskrimp te maken krijgen. Het land heeft al heel lang een laag geboortecijfer, op 1960 na, toen een kleine geboortegolf het vruchtbaarheidscijfer opstuwde tot 2,7. Italiaanse vrouwen krijgen gemiddeld op hun 29e hun eerste kind. (KN/CWN)

Regionale spreiding van de bevolking
De spreiding van de bevolking vertoont regionaal gezien nogal verschillen. Bijna de helft van de totale bevolking (45,1 procent) woont in het noorden, 19,2 procent in het midden, 24,2 procent in het zuiden en 11,5 procent op de eilanden.
Van de totale bevolking woont 67,4 procent in de steden (met minimaal 10.000 inwoners). Het resterende deel van de bevolking woont in kleinere plaatsen en op het platteland.

Tabel verdeling van steden en dorpen naar grootte (1 januari 2004)

Grootte van bevolking per gemeente

Aantal gemeenten

Bevolking

Aandeel totale
bevolking (procent)

Minder dan 5.000

5.825

10.672.011

18.4

5.001 – 10.000

1.154

8.192.534

14,2

10.001 – 50.000

983

19.246.082

33,2

50.001 – 100.000

95

6.393.526

11,0

Meer dan 100.000

43

13.384.092

23,1

Totaal

8.100

57.888.245

100,0

Bron: ISTAT

Voornaamste steden en aantal inwoners (per 1 januari 2003)

Stad

Aantal inwoners (x 1.000)

Rome (hoofdstad)

2.540

Milaan

1.247

Napels

1.008

Turijn

861

Palermo

682

Genua

604

Bologna

373

Florence

352

Bari

315

Catania

308

Venetië

269

Verona

256

Messina

249

Bron: ISTAT

In 2002 bedroeg de beroepsbevolking 23,9 miljoen personen: 14,6 miljoen mannen en 9,3 miljoen vrouwen. In 2002 waren 2,16 miljoen personen op zoek naar werk (1,14 miljoen vrouwen en 1,02 miljoen mannen). Het werkloosheidscijfer ligt gemiddeld op 9 procent van de beroepsbevolking; bij de vrouwen ligt dit op 12,2 procent, bij de mannen op 7 procent.
Er zijn grote verschillen tussen de diverse regio’s in Italië: in het noorden is 4 procent van de beroepsbevolking werkloos. In Midden-Italië is dit 6,6 procent. Deze cijfers liggen aanzienlijk lager dan in het zuiden (de Mezzogiorno), waar 18,3 procent van de beroepsbevolking werkloos is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *